News

Zorgeloos verhuren begint bij het goed geïnformeerd zijn over actuele  ontwikkelingen in de vastgoedmarkt. Via de onderstaande nieuwsberichten  houden wij u op de hoogte.     

CPB: maak woning verhuren in de vrije sector aantrekkelijker

CPB: maak woning verhuren in de vrije sector aantrekkelijker Huishoudens met een te hoog inkomen voor een sociale huurwoning zijn aangewezen op het vrije huursegment als ze geen koopwoning kunnen of willen kopen. Dit is financieel onaantrekkelijk, want de vrije huursector is het enige deel van woningmarkt waar de overheid geen financiële ondersteuning biedt. De omvang kan worden vergroot door de subsidieverschillen voor koopwoningen, sociale huurwoningen en vrije huurwoningen te verkleinen.

Tijdelijk uw woning verhuren? Nu eindelijk mogelijk.

Tijdelijk uw woning verhuren? Nu eindelijk mogelijk. Op 22 december 2015 heeft minister Blok het langverwachte Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt bij de Tweede Kamer ingediend. De mogelijkheden om tijdelijke huurovereenkomsten te sluiten worden uitgebreid. Op deze wijze probeert minister Blok een belangrijke impuls te geven aan een betere doorstroming op de huurwoningmarkt. Het voorstel is met grote meerderheid aangenomen door de Eerste en Tweede Kamer en per 1 juli 2016 in werking getreden.

Quick search