Wonen in de grote steden straks onbereikbaar?

Er is nog steeds een groot tekort aan huurwoningen in het middensegment (netto huurprijzen van 700 - 1.000 euro). Met name het wonen in de grote steden wordt straks voor een groeiende groep onbereikbaar.

Huishoudens die teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar te weinig voor een hypotheek, zijn aangewezen op een woning in de vrije huursector. Door het grote tekort aan betaalbare huurwoningen in de grote steden kan deze groep geen passende huurwoning meer vinden. Voor een goed functionerende woningmarkt is het dan ook van belang dat het aandeel vrije sector huurwoningen in de woningvoorraad flink gaat groeien de komende jaren.

Maatregelen die getroffen dienen te worden zijn onder meer het toewijzen van bouwlocaties voor vrije sector huurwoningen, in woningbouwplannen een substantieel aandeel vrije sector huurwoningen opnemen en het stimuleren van de verkoop van duurdere corporatiewoningen.

De huurprijs per vierkante meter voor een vrije sector huurwoning is ten opzichte van vorig jaar met 5,9% gestegen. Dit percentage is echter een gemiddelde. Vooral de appartementen werden duurder en dan met name de appartementen in de Randstad.

Bron: VGM