Wetsvoorstel: meer betaalbare huurwoningen in de vrije sector

De regels worden eenvoudiger als corporaties hun duurdere huizen verkopen aan beleggers. Het gaat om sociale huurwoningen die gezien hun maximale huurprijs ook in de vrije sector verhuurd kunnen worden. Voorwaarde is dat de corporatie voor elke verkochte duurdere sociale huurwoning een nieuwe goedkope sociale huurwoning terug bouwt.

Sinds vorig jaar – het nieuwe corporatiebestel – moeten woningcorporaties zich beperken tot het bouwen en beheren van huurhuizen voor de laagste inkomens. Marktpartijen hebben daardoor nu de gelegenheid te investeren in middeldure huurhuizen

Vrije huursector
In de vrije huursector wil de minister het aanbod verder vergroten. Gemeenten krijgen de mogelijkheid huurwoningen in de vrije sector als aparte categorie op te nemen in bestemmingsplannen. De ministers Blok en Schultz (IenM) komen daarvoor met een wetsvoorstel.
Verder geldt er voor de regio’s Amsterdam en Utrecht per 1 oktober a.s. een wijziging van het woningwaarderingstelsel (‘puntensysteem’). Studio’s en kleine appartementen kunnen daardoor gemakkelijker in de vrije sector worden verhuurd.

Bron: Rijksoverheid