Stef Blok wil gebieden aanwijzen voor vrije sector verhuur

Minister Blok stelt een wetswijziging voor waardoor gemeenten de mogelijkheid krijgen gebieden aan te wijzen waar alleen huurhuizen in de vrije sector mogen worden gebouwd.

Door een tekort aan huurwoningen in het middensegment (een huurprijs van € 700,- tot € 1.000,- per maand) dreigt een grote groep woningzoekenden buiten de boot te vallen. Deze groep verdient enerzijds teveel om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en voldoet anderzijds niet aan de strenge eisen van de hypotheekverstrekkers. 

Doordat het schaarse aanbod van huurwoningen in het middensegment is de gevraagde huurprijs relatief hoog. Middels verordeningen kunnen gemeenten straks ook maximale huurprijzen bepalen voor bepaalde gebieden en daardoor invloed uitoefenen op het benodigde aantal huurwoningen per doelgroep. Minister Blok probeert zo het aanbod beter te laten aansluiten bij de behoeften van woningzoekenden.