Uw woning verhuren wordt aantrekkelijker. Verhuurdersheffing nu pas bij 25 woningen.

De financiële positie van particuliere verhuurders is de afgelopen jaren (2010-2014) niet specifiek door de verhuurderheffing onder druk komen te staan. Toch wil minister Blok het verhuren van woningen blijven stimuleren en verhoogt de heffingsvrije voet van 10 naar 25 woningen.

De financiële positie van particuliere verhuurders werd met name beïnvloed door de ontwikkeling van de woningmarkt onder invloed van de economische ontwikkeling . Zo stijgt in 2014 de solvabiliteit voor vrijwel alle categorieën verhuurders terwijl de verhuurderheffing in die periode ook juist oploopt. 

Kosten besparen
De ontwikkeling in de financiële positie van de particuliere verhuurders is ook het resultaat van de bewuste inzet van maatregelen om kosten te drukken en huurinkomsten te verhogen. Deze strategieën hebben een doorwerking op de huren (maximeren, woningverbetering om de huren te verhogen) en het niveau van onderhoud. Zeker voor kleinere verhuurders (hofjes, natuurlijke personen, kleine commerciële verhuurders) zijn de mogelijkheden om kosten te besparen beperkt (in bijzonder personele en bedrijfslasten).

Heffingsvrije voet
Naar aanleiding van enkele toezeggingen die de minister de Tweede Kamer heeft gedaan, en enkele daartoe strekkende moties is hij voornemens tot enkele aanpassingen in de verhuurderheffing en heffingsvermindering. Het beschikbare budget van €280 miljoen voor de heffingsvermindering biedt hier ruimte voor. Minister Blok verhoogt dan ook de heffingsvrije voet in de verhuurderheffing van 10 naar 25 woningen. Dit leidt tot lagere uitvoeringskosten en administratieve lasten en komt tegemoet aan de hiervoor beschreven positie van kleinere verhuurders.

 

Bron: Rijksoverheid.