Woning verhuren? Zo betaalt u niet teveel belasting.

Zoals bekend worden vastgoedbeleggingen voor particuliere beleggers in principe fiscaal belast in ‘box 3 beleggingen’. Dit resulteert effectief in een heffing van 1,2% (30% heffing over fictief rendement van 4%) over het (positieve) netto vermogen dat in box 3 valt. Fiscaal gezien is de uitbesteding van het beheer van uw vastgoedbelegging(en) verstandig.

Echter, wanneer u, als particuliere belegger, zich te zeer inspant om dit ‘vermogensbeheer’ actief te beïnvloeden, kan dit tot gevolg hebben dat de Belastingdienst deze activiteiten betitelt als ‘meer dan actief vermogensbeheer’. In dat geval zal het inkomen uit het onroerend goed worden belast in box 1 (winst uit onderneming), tegen het progressieve belastingtarief van (maximaal) 52%, het werkelijke rendement wordt dan belast. 

In de wet wordt geen definitie gegeven wat nu actief vermogensbeheer is, voorbeelden zijn bijvoorbeeld wel het zelf fysiek opknappen van een pand maar ook een telefoongesprek van 5 minuten die een substantieel bedrag oplevert. In de rechtspraak is soms al een minimale hoeveelheid arbeid voldoende om het voordeel volgens box I te belasten.

Kortom, de Belastingdienst vereist een ‘passieve’ houding van de particuliere belegger om in aanmerking te komen voor box 3. Wanneer u dus zowel een laag fiscaal regime wenst (box 3) en actief vastgoed(vermogens)beheer nastreeft, doet u er goed aan het vastgoedbeheer uit te besteden aan een derde. Hiermee wordt het risico op fiscale box 1-behandeling eenvoudig voorkomen.

Wilt u profiteren van dit lage fiscale regiem, besteed dan het het volledige verhuurproces uit aan de ervaren, betrouwbare en professionele verhuurmakelaars van Orentus. Wij verhuren uw woningen veilig en snel en zorgen voor een uitstekende huurder en een optimaal rendement. No Cure, No Pay! 

Snel zoeken

Recent bekeken