Woning verhuren? Zo betaalt u niet teveel belasting.

Zoals bekend worden vastgoedbeleggingen voor particuliere beleggers in principe fiscaal belast in ‘box 3 beleggingen’. Dit resulteert effectief in een heffing van 1,2% (30% heffing over fictief rendement van 4%) over het (positieve) netto vermogen dat in box 3 valt. Fiscaal gezien is de uitbesteding van het beheer van uw vastgoedbelegging(en) verstandig.

Echter, wanneer u, als particuliere belegger,  zich te zeer inspant om  dit ‘vermogensbeheer’ actief te beïnvloeden, kan dit tot gevolg hebben  dat de Belastingdienst deze activiteiten betitelt als ‘meer dan actief  vermogensbeheer’. In dat geval zal het inkomen uit het onroerend goed  worden belast in box 1 (winst uit onderneming), tegen het progressieve  belastingtarief van (maximaal) 52%, het werkelijke rendement wordt dan  belast. 

In de wet wordt geen definitie gegeven wat nu actief  vermogensbeheer is, voorbeelden zijn bijvoorbeeld wel het zelf fysiek  opknappen van een pand maar ook een telefoongesprek van 5 minuten die  een substantieel bedrag oplevert. In de rechtspraak is soms al een  minimale hoeveelheid arbeid voldoende om het voordeel volgens box I te  belasten.

Kortom, de Belastingdienst vereist een ‘passieve’  houding van de particuliere belegger om in aanmerking te komen voor box  3. Wanneer u dus zowel een laag fiscaal regime wenst (box 3) en actief  vastgoed(vermogens)beheer nastreeft, doet u er goed aan het  vastgoedbeheer uit te besteden aan een derde. Hiermee wordt het risico  op fiscale box 1-behandeling eenvoudig voorkomen.

Wilt u profiteren van dit lage fiscale regiem, besteed dan het het volledige verhuurproces uit aan de ervaren, betrouwbare en professionele verhuurmakelaars van Orentus. Wij verhuren uw woningen veilig en snel en zorgen voor een uitstekende huurder en een optimaal rendement. No Cure, No Pay!