Onvoldoende inzet gemeenten voor vrije sector huurmarkt

Er is een steeds grotere autonome behoefte naar vrijesectorhuurwoningen, de categorie vanaf € 711 huur per maand. Deze categorie moet volgens minister Blok de komende jaren zeer aanzienlijk groeien. Gemeenten vinden meer nieuwe vrijesectorhuurwoningen belangrijk maar hun huidige inzet is nog niet voldoende om in de sterke vraag te voorzien. Dat blijkt uit de nieuwe benchmark van economisch bureau Stec Groep waaraan 105 gemeenten in Nederland meededen.

Zo’n 75% van de gemeenten geeft aan dat vrijesectorhuur in hoge mate speelt. De gemeenten vinden vrijesectorhuur vooral aantrekkelijk voor doorstroming op de woningmarkt; van sociale huur naar vrijesectorhuur en van koop naar vrijesectorhuur. Vrijesectorhuurwoningen zijn volgens de gemeenten aantrekkelijk, nodig en soms het enig alternatief voor middeninkomens en opkomende doelgroepen als zzp’ers, mensen met een flexibel arbeidscontract en eenpersoonshuishoudens.

Naast het labelen van concrete locaties voor vrijesectorhuur, is passend grondprijsbeleid een bottleneck. De marktconforme grondwaarde onder een vrijesectorhuurwoning is namelijk vrijwel altijd lager dan onder een koopwoning. Als gemeenten zelf grond in handen hebben is het eigen grondprijsbeleid belangrijk. De meerderheid van de gemeenten kan, zo concludeert Stec Groep, nog veel extra doen om meer vrijesectorhuurwoningen te realiseren. Dan gaat het om specifiek beleid, extra en kwalitatief goede nieuwbouwlocaties, een bidbook met potentiële locaties voor beleggers en passend grondprijsbeleid om business cases rond te krijgen.

De deelnemende gemeenten verwachten de komende vijf jaar maximaal ruim 21.000 nieuwe vrijesectorhuurwoningen te realiseren. Zelf verwachten de gemeenten echter in deze periode een extra vraag naar bijna 40.000 woningen. Dit betekent dat maximaal de helft van de vraag wordt voorzien met de huidige nieuwbouw.  Ook op lange termijn is vrijesectorhuur een groeiend segment op de Nederlandse woningmarkt. Ruim 13% van alle consumenten heeft nu voorkeur voor vrijesectorhuur, zo blijkt uit het recente Woononderzoek 2015 van het Ministerie van BZK. In de editie van 2009 lag dit percentage nog op ruim 8%.

Bron: Stec Groep